Virtuálna Adresa

bez starostí ...

Doplnkové služby

 


Vlastná poštová schránka

Prenájom poštovej schránky umiestnenej v sídle Obchodná 39, Bratislava na jeden rok.  V prípade záujmu Vám nainštalujeme fyzickú poštovú schránku s číselným kódom, kde Vám bude doručovaná pošta.

99 €  na 1 rok ( 8,3 € mesačne )

 


Úschova pošty 
Uschovanie pošty a možnosť prevzatia pošty osobne na pobočke poskytovateľa na základe telefonicky dohodnutého termínu. Doporučená pošta sa nevyzdvihuje.

48 €  na 1 rok ( 4 € mesačne )

 


 

Úschova a preposielanie pošty
Úschova došlej pošty u poskytovateľa, možnosť prebratia pošty osobne na pobočke po telefonickom dohodnutí termínu a preposielanie pošty na uvedenú korešpondenčnú adresu. Doporučená pošta sa nevyzdvihuje a nepreposiela.

60 €  na 1 rok ( 5 € mesačne )

 


 

Preberanie a preposielanie doporučenej pošty 
Preberanie a preposielanie došlej pošty vrátane doporučenej pošty na základe splnomocnenia pre poštu a jej následné odosielanie na korešpondenčnú adresu.

360 €  na 1 rok ( 30 € mesačne )

 


 

EXPRES 

Expres príplatok - súhlas do 5 hodín v rámci pracovnej doby od 8:00 do 16:00 

20 EUR 

 


 

Vystavenie listinnej ( papierovej ) formy súhlasu

Listinný (papierový) súhlas - Papierová forma súhlasu s umiestnením sídla vhodná pre podanie v listinnej (papierovej) forme.

20 EUR