Virtuálna Adresa

bez starostí ...

Infóvonal munkanapokon 9:00 - 18:00 óráig   + 421 XXX XXX XXX

Információk a személyes adatokfeldolgozásáról

 

1. Az üzemeltető és a felelős személy azonosító adatai

A személyes adatok üzemeltetője Virtuálna-adresa.sk, s. r. o., Obchodná 39,Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 54107555, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro , Vložka číslo:  155597/B, IČO: 54107555(a továbbiakban csak „Szolgáltató“), aki a személyes adatokataz alábbiakban feltüntetett feltételek alapján dolgozza fel.

2. A személyes adatok feldolgozása a különböző célokra:

 

a) Szolgáltatások nyújtása a weboldalak által, szolgáltatások nyújtása és reklamációk kezelése.

A szolgáltató:

I. a weboldal általi szolgáltatásvétel és szolgáltatásnyújtás céljaira, az ügyfél következő személyes adatait dolgozza fel:név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, születési dátum és hely,adatok a megvásárolt szolgáltatásokról és a szolgáltatás kifizetésével kapcsolatosadatok(számlaszám, megtérített összeg, térítés jóváírási dátuma a szolgáltató számlaszámára).

II. a reklamációkezelés céljaira az (I) pontban feltüntetett adatokon kívül, feldolgozza a reklamált szolgáltatások adatait és az ügyfél által, a reklamáció érvényesítésekor benyújtott adatokat is,

A személyes adatok feldolgozásának a jogalapja:

I. aweboldal általi szolgáltatásvétel és a szolgáltatások ügyfél számára történő beszállítása esetén:„a természetes személyek, személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet 6. cikkely(1) bekezdés b) betűje”(a továbbiakban csak „GDPRrendelet“).

II. reklamációkezelés esetén a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés c) betűje.

A személyes adatok szolgáltató általi feldolgozása:

I. a weboldal általi szolgáltatásvétel és a szolgáltatás ügyfél számára történő beszállítása esetén, a szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés teljesítéséhez, ill.

II. a reklamációkezelés esetén, a szolgáltató törvényes kötelezettségei teljesítésihez, elengedhetetlen.

A személyes adatok kedvezményezettjei a következő alanyok:

SmartSellinga.s. (Rt.), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Cseh Köztársaság, Cégjegyzékszám: 29210372, mint közvetítő, szervízpartnerek, beszállítók, biztosítók, külső jogi képviselők, a fogyasztói eljárás egyéb szervei, közlekedési vállalatok kapcsolatban a panaszkezeléssel és a biztosítási eseményekkel, mint közvetők, adóhatósági szervek, adótanácsadók és auditorok, mint üzemeltetők vagy közvetítők, ha ez a szolgáltató törvényes kötelezettségeinek a teljesítéséhez, elengedhetetlen.

A személyes adatok a szolgáltatásokról szóló szerződés teljesítési időszakában kerülnek feldolgozásra.

 

b) Szolgáltatások eladása a weboldal kínálatán kívül

A szolgáltató, a szolgáltatások eladási céljaira, a weboldal kínálatán kívül, az ügyfél következő személyes adatait dolgozza fel: név, vezetéknév, állandó lakhely, levelezési cím, telefonszám, születési dátum és hely és a megrendelés részletei.

A személyes adatok feldolgozásának a jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje. A személyes adatok szolgáltató általi feldolgozása az ügyfél általi, weboldal szolgáltatásain kívüli egyéb szolgáltatásokigénybevételéhez, elengedhetetlen. A személyes adatok a szolgáltatásokról szóló szerződés teljesítése során kerülnek feldolgozásra.

 

c) Nem kötelező érvényű megrendelés

A szolgáltató, a nem kötelező érvényű megrendelés céljaira a potenciális ügyfél következő személyes adatait dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, születési dátum és hely,valamint a nem kötelező érvényű megrendelés adatai.

A személyes adatok feldolgozásának a jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje. A személyes adatok szolgáltató általi feldolgozása a potenciális ügyfél nem kötelező érvényű megrendeléséhez, elengedhetetlen.

A személyes adatok kedvezményezettjei azalábbi közvetítők:

SmartSellinga.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brnó, Cseh Köztarsaság, Cégjegyzékszám: 29210372, mint közvetítő.

A személyes adatok, a nem kötelező érvényű megrendelés iránti kérvény benyújtásától teljesen a szerződés megkötéséig terjedő, ill. a nem kötelező érvényű megrendelés megszüntetésig tartó időszakban kerülnek feldolgozásra.

 

d. Telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat biztosítása az ügyfelek számára

A szolgáltató, a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat nyújtásához, az ügyfelek következő személyes adatait dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, postacím, megrendelések története, telefonos ügyfélszolgálat esetén pedig az ügyfélszolgálati hívások feljátszása is.

A személyes adatok feldolgozásának a jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje, a telefonhívás feljátszásával kapcsolatban pedig a 6. cikkely (1) bekezdés a) betűje. A személyes adatok szolgáltató általi feldolgozása az ügyfélszolgálati támogatás nyújtásához elengedhetetlen, miközben a hangfelvétel feljátszása esetén a jóváhagyás, s ezáltal a hangfelvétel általi személyes adatok feldolgozása teljes mértékben önkéntes alapú.

A személyes adatok kedvezményezettjei a következő közvetítők:

MárioKovaľ, Vysokáutca 12,81106 Pozsony székhellyel, Cégjegyzékszám: 14354322, bejegyezve a Pozsonyi járási bíróságon, Vállalkozási nyilvántartás száma: 105-25770 - telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat esetén.
A személyes adatok a szerződés időtartama alatt kerülnek feldolgozásra.

 

e. Az ügyfélpanaszok kezelése

A szolgáltató, az ügyfélpanaszok kezelési céljával a következő személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, a panaszban feltüntetett adatok és attól függően, hogy az ügyfél milyen módon nyújtotta be a panaszát, a címe, telefonszáma vagy e-mail címe.

A személyes adatok feldolgozásának a jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje. A személyes adatok, szolgáltató általi feldolgozása, az ügyfélpanasz kezeléséhez elengedhetetlen.

A személyes adatok azon időszak alatt kerülnek feldolgozásra, amíg sor nem kerül az ügyfélpanasz kezelésére.

 

f. Versenyek a Facebookon

A közvetítő a Facebook általi versenyek megvalósítási céljaira a következő személyes adatokat dolgozza fel: a versenyző Facebook profiljában feltüntetett adatok és a győztes keresztneve, vezetékneve, telefonszáma, címe és a fényképe a nyereménnyel együtt.

A személyes adatok feldolgozásának a jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje.A személyes adatok, szolgáltató általi feldolgozása a verseny megvalósítási céljaira, összhangban a versenyfeltételeivel, elengedhetetlen.

A verseny-győztes személyes adatainak a kedvezményezettje, a fénykép és az esetleges keresztnév és vezetéknév tartományában:a Facebook Ireland Ltd. társaság, 4 Grand CanalSquare, Grand CanalHarbour, Dublin 2, Ír Köztársaság székhellyel, mint üzemeltető, miközben ezen társaság a személyes adatokat, az Adatkezelési Politikájával összhangban dolgozza fel. (https://www.facebook.com/policy.php).

A személyes adatok, a nyeremény átadásához szükséges elengedhetetlen ideig kerülnek feldolgozásra.

 

g. Facebookon keresztüli ügyfélszolgálat nyújtása

Abban az esetben, ha az érintett személy, a Facebookon keresztüli ügyfélszolgálat igénylése mellett dönt, a közvetítő az érintett személy Facebook profiljában feltüntetett személyes adatokat dolgozza fel, ill. azokat az adatokat, amelyeket az érintett személy a kommunikáció során, maga nyújt át a számára.

A személyes adatok ilyen feldolgozásának a célja az ügyfélszolgálati támogatás nyújtása az ügyfél saját igényére, a személyes adatok feldolgozásának a jogalapja pedig a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés b) betűje. A személyes adatok átnyújtása és a szolgáltató általi feldolgozása, az ügyfél által igényelt ügyfélszolgálat nyújtásához, elengedhetetlen.

A személyes adatok kedvezményezettje: a Facebook Ireland Ltd. társaság, 4 Grand CanalSquare, Grand CanalHarbour, Dublin 2, Ír Köztársaság székhellyel, mint üzemeltető, miközben ezen társaság a személyes adatokat, az Adatkezelési Politikájával összhangban dolgozza fel. (https://www.facebook.com/policy.php).

A személyes adatok, az ügyfél által igényelt ügyfélszolgálati támogatás nyújtásához elengedhetetlen ideig kerülnek feldolgozásra.

 

h. A szolgáltató igényeinek az érvényesítése

A szolgáltató, az igényeinek az érvényesítési céljával, a következő adatokat dolgozza fel: az ügyfelekkel és beszállítókkal megkötött szerződésekben feltüntetett adatok, a reklamációkban feltüntetett adatok, a közvetítő általi keresetindításhoz szükséges adatok, a közvetítő elleni keresetben feltüntetett adatok, a lopásokról szóló bejegyzésekben feltüntetett adatok, a könyvelésben vezetett adatokés az egyéb olyan adatok, amelyek a szolgáltató esetleges igényeinek az érvényesítésével vagy az érdekeinek a védelmével kapcsolatban szükségesek.

Ezen személyes adatok feldolgozásának a célja az üzemeltető jogosult érdeke, a feldolgozás jogalapja pedig a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés f) betűje.A személyes adatok szolgáltató általi feldolgozása, a szolgáltató jogosult érdekeinek a céljaihoz, elengedhetetlen. Miközben a szolgáltató jogosult érdeke a vagyonának a védelme, ill. az indokolatlan igények érvényesítése elleni védelem.

A személyes adatok kedvezményezettjei a következő jogalanyok:

bíróságok, közigazgatási szervek, jogi képviselők, adótanácsadók és egyéb szaktanácsadók, mint üzemeltetők.

A személyes adatok, a bírósági eljárás időszaka és az elévülési időszak alatt kerülnek feldolgozásra, amely időszak alatt érvényesíthetőek a követelményeka szolgáltatóval szemben vagy a szolgáltató érvényesítheti a saját követelményeit.

 

i. A szolgáltató törvényes kötelezettségeinek a teljesítése

A szolgáltató feldolgozza az a) - m) pontban feltüntetett személyes adatokat, a szolgáltató törvényes kötelezettségeinek a teljesítésére.

A feldolgozás jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdés c) betűje (pl. a számviteli törvény, áfáról szóló törvény, jövedelemadóról szóló törvény, fogyasztóvédelmi törvény, a levéltárakról és regiszterekről szóló törvény). A személyes adatok, szolgáltató általi feldolgozása, a szolgáltató törvényes kötelezettségeinek a teljesítéséhez elengedhetetlen.

A személyes adatok kedvezményezettjei a következő alanyok:

adótanácsadók, auditorok, bíróságok és közigazgatási szervek, mint üzemeltetők.

A személyes adatok az illetékes jogi előírással igényelt időszakban kerülnek feldolgozásra.

 

3. Az érintett személy jogai

Az érintett személy jogosult az eljárás megkezdésére vonatkozó javaslat benyújtására a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalába, ha azt feltételezi, hogy közvetlen megsértették a GDPR rendelet, illetve az illetékes jogi előírások által meghatározott jogait.

Az érintett személy az üzemeltetővel szemben jogosult:

I.hozzáférést igényelni a személyes adataihoz,
II. a személyes adatai kijavítására,
III. a személyes adatai törlésére,
IV. a személyes adatai feldolgozásának a korlátozására,
V. a személyes adatai átruházására
VI. a személyes adatai feldolgozásának az elutasítására.

Ezen jogokat az érintett személy a Szolgáltató felkeresésével érvényesítheti:

a) írásban, levél küldése által a társaság székhelyének a címére
b) elektronikusan, e-mail küldése által a weboldalon feltüntetett e-mail címre
c) telefonhívással, a weboldalon feltüntetett telefonszámra.

 

Illetékes jogi előírások

Az illetékes jogi előírások közé tartozik főleg a GDPR rendelet, az alkalmazható személyes adatok védelméről szóló törvény hatályos változata, ill. az egyéb általánosan kötelező érvényű jogi előírások.